Rechtszaak aangespannen tegen Brophy Prep en Phoenix Diocese beweert seksueel misbruik door priester

Een priester die vroeger les gaf aan Brophy, wordt genoemd in een rechtszaak over mogelijke beschuldigingen van seksueel misbruik in de jaren tachtig.

 

Er is nog een andere beschuldiging van seksueel misbruik door een katholieke priester in Phoenix. Maandag wordt in Maricopa County een rechtszaak aangespannen tegen zowel Brophy College Preparatory als het rooms-katholieke bisdom Phoenix wegens het toestaan ​​dat een priester een student seksueel misbruikt in de jaren tachtig. online suikerarrangement chat is druk bezocht.


Van 1980 tot 1987 werkte pater James Sinnerud als leraar en coach bij Brophy. De rechtszaak beweert dat hij de eiser “John RK Doe” achterliet met “emotioneel leed, verlegenheid, verlies van zelfrespect, schande, vernedering, woede, woede, frustratie, verlies van plezier in het leven, verlies van consortium, verlies van liefde en genegenheid , seksuele disfunctie, vroegere en toekomstige medische kosten voor psychologische behandeling, therapie en counseling. ”

 

“Voor [degenen die niet het slachtoffer zijn geworden van misbruik], dat is vele jaren geleden. Maar voor de volwassen overlevende is dit nog steeds een alledaags deel van hun leven ‘, zei Robert Pastor, de advocaat van de aanklager.

 

 

In 2018 publiceerde jezuïeten West een lijst van jezuïetenpriesters die op geloofwaardige wijze waren beschuldigd van seksueel misbruik van 60 jaar geleden. Acht van die priesters hadden banden met Brophy; zes daarvan waren al overleden. Sinnerud leeft echter nog steeds in Nebraska, voor zover Pastor weet. Sinnerud werkte op een andere katholieke school, Creighton Preparatory, in Omaha. Creighton ontdekte onlangs beschuldigingen van misbruik tegen hem, waarvan ze zeiden dat ze plaatsvonden voordat hij in Omaha aankwam. Sinneruds dagen bij Brophy eindigden in 1987 en van daaruit ging hij onmiddellijk naar Creighton. In de rechtszaak van deze week worden Brophy en het bisdom Phoenix genoemd als entiteiten die probeerden het gedrag van Sinnerud te verdoezelen. seniorengeluk ervaringen van gebruikers is positief.

 

“Het bisdom Phoenix en ik denken dat de katholieke kerk in het algemeen, hoewel ze verbaal beloven transparant en waarheidsgetrouw te zijn, nog steeds in het geheim te maken hebben”, zei Pastor.

 

De advocaat is zelf in 1993 afgestudeerd aan Brophy en beoefent nog steeds actief het katholicisme. Hij voelt dat hij volgt wat hij op school heeft geleerd – een man zijn in dienst van anderen – door slachtoffers van misbruik te vertegenwoordigen.

 

“Het is bijna alsof ze verwachten:” Wel, we gaan niets zeggen totdat er een overlevende naar voren komt “,” zei Pastor.

 

Brophy heeft de volgende verklaring vrijgegeven met betrekking tot de rechtszaak:

 

Het Brophy College Preparatory is diep bedroefd om te erkennen dat we op 22 september 2020 via een rechtszaak op de hoogte werden gebracht van beschuldigingen van misbruik tegen Fr. James A. Sinnerud, SJ. Vr. Sinnerud was vier decennia geleden werkzaam als leraar bij Brophy – van 1980-1987. Sinds die tijd maakt hij geen deel uit van onze faculteit. In december 2018 spraken Brophy en de jezuïeten West Province publiekelijk geloofwaardige beschuldigingen uit tegen acht priesters die gedurende een periode van 60 jaar, te beginnen in de jaren vijftig, aan Brophy waren toegewezen.

 

We waren niet op de hoogte van enige geloofwaardige beschuldigingen tegen pater. Sinnerud in die tijd. We moedigen iedereen die informatie over deze kwestie heeft of die het slachtoffer is van misbruik, aan om contact op te nemen met Adria Renke, voorzitter van Brophy College Preparatory, via arenke@brophyprep.org of via 602-264-5291, ext. 6777. Wij rouwen diep om het lijden van alle slachtoffers van kerkelijk misbruik en zullen volledig en transparant deelnemen aan de inspanningen om genezing en gerechtigheid te bevorderen.

 

De rechtszaak stelt dat Brophy had moeten weten dat Sinnerud “niet geschikt was om als priester te werken” voordat hij zelfs maar op de Phoenix-school werd aangenomen.

 

 

 

 

 

 

A Guide in Choosing the Right School For Children

Finding the correct school which gives quality training and advances by and large development of kids is the essential objective of guardians when children arrive at the tutoring age. Kids may as of now go to class, for example, a childcare place as ahead of schedule as five years of age and in certain, cases considerably prior to a schouderklop.

Be that as it may, picking the best school for kids may not be simple as it sounds. Regardless of whether the kid is a first-time understudy, a transferee because of progress of living arrangement or climbing to a higher school level, guardians must decide how to choose which school is perfect for the kid. All things considered, not all school obliges the necessities everything being equal.

Most importantly, guardians must know the characteristics and inclinations of the kid. These may incorporate the youngster’s learning capacities and unique abilities that need upgrade. Kids who exceed expectations in a specific territory must be set in schools offering programs for it. In like manner, kids with learning inabilities must be taken a crack at schools which advance turn of events.

Second, guardians should likewise think about the convictions and beliefs of the entire family. Besides, their monetary status likewise influences the decision of school.

Third, the school must fit in with the guardians’ overall thought of a trustworthy school through top to bottom consciousness of its characteristics and notoriety.

Strategic vision

Guardians should completely comprehend the strategic vision of the school to decide if it relates to their idea of instruction for their kid.

Educating technique

Correspondingly, it is essential to know how the youngster will get their training.

Schedule

The schedule will give a foundation on the instructive headway of a youngster. In addition, the prospectus would help decide if the school can give quality training fit to the kid.

Offices

Check for a very much loaded library, a well-prepared innovative office, for example, science and PC research centers. Offices for imaginative interests, for example, a theater or a recreation center are a few highlights that guardians must consider.

The instructors, staff and understudies

The people who contain the school populace will all be engaged with the instruction of the kid so it is critical to distinguish whether they anticipate a constructive climate for learning.

Strategies

It is suggested that guardians ought to know about the arrangements and can dissect whether they can expose their youngster to these.

Wellbeing

This ought to be a principle worry since guardians are entrusting their kid to the foundation during most days of the week. Realize the security estimates assigned, for example, medical aid and crisis drills.

Guardians’ contribution

Schools which permit guardians to get include in school exercises are favored by most guardians. Most youngsters show more excitement in realizing when they see their folks firmly engaged with different school exercises for hulpverlening.

Finding the correct school for a youngster requires the time and commitment of guardians. It is suggested that guardians research on different schools and look at each. School appearances are additionally encouraged to draw nearer and direct perceptions. Guardians can bring their youngster during these school visits. In this manner, guardians can solicit the feeling from their kid. Later on, guardians may utilize these conclusions to assist them with choosing which school best meet all requirements for their youngster.

Advantages Of Music School For Children

The music programs in music schools can truly enable your child to turn out to be substantially more capable in the business. Music programs are frequently given as a major aspect of a child’s instruction. Such schools offer superb projects that show melodic history and how to play instruments. The best thing about such schools is that they permit your kid to develop outside the class. On the off chance that you wish to find out about the benefits of music school for youngsters then you can experience the beneath referenced article cautiously.

Let us presently talk about some key preferences of music school for youngsters. You got the chance to give appropriate consideration here.

Imagination

The best thing about music schools is that they instruct imagination to your kids. This is the reason they are so significant for a child’s development. The teachers help your children’s get familiar with the correct method of playing instruments. They can even get familiar with some fine critical thinking aptitudes which can help them over the long haul.

Steadiness

Melodic projects offered by music schools show the estimation of steadiness to your kid. All things considered, they will ensure that your kid gets familiar with the significance of rehearsing hard. For an immaculate melodic presentation your youngster needs to ace each and every aptitude and it can just occur through steadiness.

Collaboration

Music even shows children’s the estimation of good collaboration. Everybody realizes that a symphony possibly sounds great when individuals cooperate in the most ideal manner. At the point when individuals work in groups then they will undoubtedly deliver generally excellent outcomes. All the individuals need to have a shared objective with the goal that they can chip away at it together.

Dangers

Dread and nervousness consistently go with an understudy when he faces a few issues. The chance of losing any game is very conceivable and this is the reason one needs to buckle down. Facing challenges is very significant for certain individuals throughout everyday life. In the event that you need to show your kid this, at that point you have to take your child to a music school.

Self Expression

Self articulation is another significant thing in such manner. This is another incredible thing which one can learn through melodic investigation. The target of this craftsmanship is to reach past the principal security proffered by music. The understudies can without much of a stretch figure out how to get impeccable in giving out the best articulations. Melodic schools truly assist them with increasing more presentation and accordingly their confidence gets expanded a lot.

Along these lines, this was all that you have to think about the upsides of melodic school for youngsters. You got the chance to be cautious while picking an appropriate school for your kid. This is certainly going to be the most significant choice for you and you have to take it wholeheartedly. Peruse this article cautiously in the event that you wish to find out about this theme. I trust you will have the option to create some fine outcomes in a hurry. In the event that you face any trouble, at that point you can consider conversing with a specialist on the web. Web is additionally an extraordinary field which could deliver you some vital assistance.